Lista szkół - Gmina Chełm


Wybierz miasto:
szkoły Nowosiółki-Kolonia
szkoły Okszów-Kolonia
szkoły Srebrzyszcze
szkoły Staw
szkoły Strupin Duży
szkoły Uher
szkoły Żółtańce-Kolonia

Gimnazjum Publiczne
Strupin Duży 71
22-100 Strupin Duży
telefon: 0825638016
Gimnazjum Publiczne w Okszowie
Chełmska 14
22-105 Okszów-Kolonia
telefon: 0825690756
Gimnazjum Publiczne w Stawie
brak 72
22-151 Staw
telefon: 0825697032
GIMNAZJUM PUBLICZNE w STOŁPIU
55
22-151 Nowosiółki-Kolonia
telefon: 0825697225
Gimnazjum Publiczne w Uhrze
Uher 32
22-100 Uher
telefon:
Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół w Żółtańcach
Metalowa 89
22-100 Żółtańce-Kolonia
telefon: 0825636702
Liceum Ogólnokształcące
szkolna 2
22-105 Okszów-Kolonia
telefon:
Szkoła Podstawowa
Strupin Duży 71
22-100 Strupin Duży
telefon: 0825638016
Szkoła Podstawowa w Okszowie
Chełmska 14
22-105 Okszów-Kolonia
telefon: 0825690756
Szkoła Podstawowa w Srebrzyszczu
srebrzyzszcze 132
22-105 Srebrzyszcze
telefon: 0825652569
Szkoła Podstawowa w Stawie
brak 72
22-151 Staw
telefon: 0825697032
SZKOŁA PODSTAWOWA w STOŁPIU
55
22-151 Nowosiółki-Kolonia
telefon: 0825697225
Szkoła Podstawowa w Uhrze
Uher 32
22-100 Uher
telefon:
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Żółtańcach
Metalowa 89
22-100 Żółtańce-Kolonia
telefon: 0825636702
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Szkolna 2
22-105 Okszów-Kolonia
telefon:
Technikum Agrobiznesu
Szkolna 2
22-105 Okszów-Kolonia
telefon:
Technikum Ekonomiczne
szkolna 2
22-105 Okszów-Kolonia
telefon:
Technikum Mechanizacji Rolnictwa
Szkolna 2
22-105 Okszów-Kolonia
telefon:
Technikum Weterynarii
Szkolna 2
22-105 Okszów-Kolonia
telefon:
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
Szkolna 2
22-105 Okszów-Kolonia
telefon:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkolna 2
22-105 Okszów-Kolonia
telefon:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
Szkolna 2
22-105 Okszów-Kolonia
telefon: 0825690722
Zespół Szkół w Okszowie
Chełmska 14
22-105 Okszów-Kolonia
telefon: 0825690756
Zespół Szkół w Okszowie
szkolna 2
22-105 Okszów-Kolonia
telefon:
Zespół Szkół w Stawie
brak 72
22-151 Staw
telefon: 0825697032
ZESPÓŁ SZKÓŁ w STOŁPIU
55
22-151 Nowosiółki-Kolonia
telefon: 0825697225
Zespół Szkół w Strupinie Dużym
Strupin Duży 71
22-100 Strupin Duży
telefon: 0825638016
Zespół Szkół w Uhrze
Uher 32
22-100 Uher
telefon: 0825697812
Zespół Szkół w Żółtańcach
Metalowa 89
22-100 Żółtańce-Kolonia
telefon: 0825636702

1